HomeOver onsCasestudiesBlogPodcastYouTubeGratis sessie inplannen
November 25, 2021

Snelle manieren om je korte termijn cashflow op te lossen

Leveranciers

Één van de makkelijkste manieren om je de cashflow te verbeteren is: uitstel van betaling. Je neemt de 3 grootste leveranciers en zoekt telefonisch contact. Leg de situatie uit en vraag wat je precies nodig hebt. Bijvoorbeeld: 2 extra weken uitstel van betaling of een voorstel met een betalingsregeling.  Hoe specifieker je kunt zijn, hoe beter. Nu je om een gunst hebt gevraagd is het belangrijk dat de afspraak wordt nagekomen. Je weet nooit in de toekomst ;)

Belastingdienst

Is een van je grootste crediteuren de Belastingdienst?

Coulance termijn

Dan is het fijn om te weten dat er een coulance termijn is van 7 kalenderdagen. Concreet: betaal je de btw of loonheffing één weekje te laat dan wordt er geen boete opgelegd. Veel ondernemers weten niet dat deze faciliteit er is. Handig als je net even niet uitkomt aan het einde van de maand.

Kort telefonisch uitstel

Gaat het om een te betalen bedrag aan belasting van minder dan € 20.000? Dan kun je mogelijk kort telefonisch uitstel krijgen van 4 maanden. Hiervoor hoef je alleen te bellen naar: 0800-0843. Natuurlijk wel de aanslag bij de hand houden.

Betalingsregeling

Als het om een groter bedrag dan € 20.000 gaat of als je langer nodig hebt dan is het mogelijk een betalingsregeling aan te vragen van maximaal 12 maanden. Deze is iets moeilijker aan te vragen door alle benodigde informatie vanuit de fiscus, maar fijn om te weten dat hij bestaat.

Klanten (tip als je klanten op rekening betalen)

Andere manier om snel een betere cashflow te krijgen is zorgen dat de klanten eerder betalen. Probeer klanten persoonlijk te benaderen en vriendelijk te verzoeken de openstaande factuur te voldoen. Ook deelbetalingen zijn welkom!

Verkoop oude voorraad

In het magazijn nog een oude pluk voorraad liggen? Waarschijnlijk heb je deze voorraad al betaald. Dit is letterlijk geld dat doodligt en dus niet kan bewegen (money likes to flow!).. . Probeer de oude voorraad te verkopen, ook al is het met verlies om de dit geld weer liquide te maken.  Het is niet voor niets dat bijna iedere grote keten een outlet heeft… Oude voorraad omzetten naar geld om door te investeren levert meer op. Even door de pijn heen om daar later de vruchten van te plukken.

Noot: als eenvan de grootste crediteuren/ schuldeisers een krediet- offinancieringsmaatschappij is het beter deze niet te benaderen. Daar zullen allealarmbellen afgaan als je aangeeft cashflowproblemen te hebben.

Gerelateerde blogs