HomeOver onsCasestudiesBlogPodcastYouTubeGratis sessie inplannen
November 23, 2021

Hoe KPI’s bijdragen aan jouw succesverhaal

KPI’s, Key Performance Indicators, in Nederlands kritische prestatie-indicatoren. Waarom zou je deze gebruiken? Door de juiste KPI’s samen te stellen kun je zonder boekwerken aan cijfers door te spitten in oogopslag zien hoe je onderneming draait.

De winsten

Winst 1

Je weet precies hoe je onderneming draait. Uit ervaring kan ik je zeggen dat, dat dit niet van zelfsprekend is voor iedere ondernemer (= voordeel op de concurrentie!).

Winst 2

Je weet precies waar het probleem zit. In plaats van eerst tijd nodig hebben om het probleem te definiëren en daarmee kostbare tijd verliezen (tijd = geld) is dit binnen no-time gebeurt. Laat ik je het illustreren aan de hand van een voorbeeld:

Veel informatie op een kleine oppervlakte. Stel nu dat je naar minimaal € 70.000 omzet per maand wilt toewerken. Op basis van dit kleine dashboard zou je kunnen zien dat:

  • Het genereren van traffic in bepaalde maanden extra aandacht nodig heeft
  • Gemiddeld bedrag per order kan wisselen. Waarom is dit?
  • Geen aandacht nodig is op de brutomarge. Constante factor!
  • Het resultaat zich constant ontwikkeld op februari na. Waardoor?

Natuurlijk is hier een nuance aan te brengen per bedrijf. Want op basis waarvan bepaal ik dat 3% conversie bijvoorbeeld goed is? Hier zou een benchmark met iemand vanuit de branch fijn zijn.

Zie je dat heel snel duidelijk wordt waar aandacht nodig is? Dit kleine dashboard kan nog worden uitgebreid met KPI’s zoals: salariskosten, voorraad en bijvoorbeeld liquiditeit. Of worden gesplitst naar kanaal. Misschien dat je de cijfers van vorig jaar erbij wilt als vergelijking. Of juist de targets per KPI.

Dagelijks, maandelijks op kwartaalbasis, het maakt niet uit. Als je KPI’s gaat gebruiken zullen deze onderdeel worden van jouw succesverhaal!

Gerelateerde blogs